تنظیمات زبان را پاک کنید

ابزار PDF در داخل مرورگر

ابزارهای بومی PDF که می توانند پرونده های شما را به صورت محلی در مرورگر شما پردازش کنند. ما هرگز پرونده های شما را در اینترنت بارگذاری نمی کنیم.

ادغام PDF

فایلهای PDF خود را به صورت محلی در یک فایل PDF ادغام کنید.

ادغام PDF >>

PDF صفحات را انتخاب کنید

Pages را از فایل PDF به صورت محلی انتخاب کنید.

PDF صفحات را انتخاب کنید >>

استخراج تصاویر PDF

تصاویر / آیکون ها را از فایل های PDF خود به صورت محلی استخراج کنید.

استخراج تصاویر PDF >>

PDF به HTML

فایل PDF خود را به صورت HTML به صورت HTML تبدیل کنید.

PDF به HTML >>

PDF جداگانه بر اساس صفحه

فایل های PDF را به چندین فایل PDF تک صفحه ای به صورت محلی جدا کنید.

PDF جداگانه بر اساس صفحه >>

استخراج متن PDF

متن را از فایلهای PDF خود استخراج کنید.

استخراج متن PDF >>